Karin Drescher
’Mijn kinderen hebben genoten die dag en wi...’ > Lees meer

Samenwerkende kerken

HiP Waddinxveen brengt mensen samen. Mensen die hulp nodig hebben en geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk én mensen uit kerken die betrokken zijn bij hun medemens en daarom hulp willen bieden bij het leven van alledag.

In elke kerk is een contactpersoon die geïnformeerd wordt over de ingeschreven hulpbieders uit zijn/haar kerk. Ook zal bij inschrijving van een hulpbieder uit de betreffende kerk de contactpersoon altijd om toestemming gevraagd worden.

Er zijn 14 deelnemende kerken die meedoen met HiP in Waddinxveen:
- Baptisten gemeente Ichthus Waddinxveen
- Christengemeente Bethel Boskoop
- Evangelische Gemeente Cama Parousia Boskoop
- GKV Waddinxveen
- PKN Herv gem Bethelkerk
- Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk
- PKN Herv. gem. Brugkerk Waddinxveen
- PKN Herv. gem. De Hoeksteen Waddinxveen
- PKN Herv. gem. De Morgenster
- Protestantse Gemeente de Rank
- Protestantse Gemeente Immanuelkerk
- RKK Sint Victorparochie Waddinxveen
- Gereformeerde Gemeente Boskoop
- Gereformeerde Gemeente Moerkapelle

Ben je niet betrokken bij één van deze kerken maar wil je wil via HiP hulp bieden? Neem contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden!