Organisatie

Stichting HiP Waddinxveen

RSIN: 859642306
KVK: 73726613

Contactgegevens
Telefoon: 06 - 40 00 03 14
Postadres: Bosboom Toussaintsingel 62, 2741AN  Waddinxveen
Algemeen e-mailadres (niet voor hulpvragen) waddinxveen@hiphelpt.nl

Beloningsbeleid
De Stichting HiP Waddinxveen heeft geen winstdoelstelling.
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding met uitzondering van gemaakte onkosten.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Pieter Foekens
Penningmeester: Niek de Jong
Secretaris: Carla Kop

Downloads:
- Beleidsplan HiP Waddinxveen 2019
- Meerjarenbegroting