Organisatie

Stichting HiP Waddinxveen
RSIN: 859642306
KVK: 73726613

Wilt u stichting HiP Waddinxveen financieel ondersteunen?
Dat kan! U kunt uw gift overmaken naar:
NL80 RABO 0337 6524 14 t.n.v. Stichting HiP Waddinxveen
Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Contactgegevens
Telefoon: 06 - 40 00 03 14
Postadres: Bosboom Toussaintsingel 62, 2741AN  Waddinxveen
Algemeen e-mailadres (niet voor hulpvragen) waddinxveen@hiphelpt.nl

Beloningsbeleid
De Stichting HiP Waddinxveen heeft geen winstdoelstelling.
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding met uitzondering van gemaakte onkosten.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Pieter Foekens
Penningmeester: Niek de Jong
Secretaris: Carla Kop

Downloads:
- Beleidsplan HiP Waddinxveen 2019
- Meerjarenbegroting
- Jaarverslag 2019