Medewerkers

Het team van HiP Helpt Waddinxveen bestaat momenteel uit 5 personen.
Carla Kop en Simone Steen bemensen de helpdesk en zijn de schakel tussen hulpvraag en hulpbieder. Daarnaast onderhouden zij contact met lokale  samenwerkingspartners zoals Palet Welzijn, 't Bruisnest en Vluchtelingenwerk.
Jolanda van der Maas  is verantwoordelijk voor de PR/communicatie. Zij zorgt ervoor dat het aanbod van HiP Helpt onder de aandacht wordt gebracht bij de inwoners van Waddinxveen en de lokale partners zoals kerken en hulpverleningsinstanties.  
Niek de Jong is penningmeester. Hij houdt de inkomsten en uitgaven bij, maakt een financieel jaarplan en legt elk jaar verantwoording af van de inkomsten en uitgaven middels een financieel jaarverslag.
Pieter Foekens is voorzitter. Hij onderhoudt de contacten met de kerken.